ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์, แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

แผงโซล่าเซล
แผงโซล่าเซล

แผงโซลาร์เซลล์มีหลายชนิดตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต แต่สามชนิดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดคือโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline solar cells) โซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline solar cells) และโซลาร์เซลล์ชนิดเต็มฉนวน (Thin-film solar cells) ขอแสดงข้อดีและข้อเสียของแต่ละชนิดดังนี้

0.22397900_1612698702

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ เป็นแผงที่ผลิตจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด มีสีน้ำเงินเข้ม และมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดมุม และ ไม่ตัดมุม มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะว่าให้กำลังสูงจึงต้องการพื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีอายุการใช้งานยาวนาน ประมาณ 25-35 ปี

  • ข้อดี ของชนิดนี้คือมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยหากเทียบกับกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่ากันกับชนิดอื่นๆ
  • ข้อเสีย คือราคาสูง เหมาะกับพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอ และ อากาศไม่ร้อนมากนัก
d66d6b68e5f640845e00234359dffa1b

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากการเทซิลิคอนเหลวแล้วตัดแบ่งเป็นแผ่นบาง มีสีน้ำเงินอ่อน และมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ตัดมุม เป็นแผงที่ผลิตจากซิลิคอนเกรดต่ำกว่าชนิดโมโน มีประสิทธิภาพต่ำกว่า แต่ราคาถูกกว่า แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปี

  • ข้อดี ของชนิดนี้คือราคาถูกกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ทำงานในอุณหภูมิที่ร้อนได้ดีพอสมควร
  • ข้อเสีย คือประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่า เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่
sg-11134201-22110-kqq2c534h3jvd1

แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin-film solar cells)

เป็นอีกหนึ่งประเภทของแผงโซล่าเซลล์ที่มีการผลิตจากการฉาบสารที่สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าเป็นชั้นบางๆ หรือฟิล์ม บนแผ่นพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น สารที่ใช้ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีหลายชนิด เช่น อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon, a-Si) แคดเมียมเทลลูไรด์ (Cadmium Telluride, CdTe) คอปเปอร์อินดิอัมกาลเลียมไซเลไนด์ (Copper Indium Gallium Selenide, CIGS) เป็นต้น โดยมีอายุการใช้งานประมาณ 10-15 ปี น้อยสุดในแผงทั้งหมดและถูกที่สุด

  • ข้อดี ของชนิดนี้คือใช้วัสดุในการผลิตได้อย่างประหยัด สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าในสภาวะแสงอาทิตย์น้อย
  • ข้อเสีย คือมีอายุการใช้งานสั้นกว่าชนิดอื่น และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าชนิดอื่น เหมาะกับพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์ไม่คงที่
Mono ได้ 265.2W 78%
Poly ได้ 272W 80%
Thin-film ได้ 92.4W 66%
Mono ได้ 289W 85%
Poly ได้ 278.8W 82%
Thin-film ได้ 106.4W 76%
Mono ได้ 142.8W 42%
Poly ได้ 132.6W 39%
Thin-film ได้ 67.2W 48%

ชุดข้อมูลการทดสอบนี้เป็นเพียงการทดสอบจากแผง 1 แผงแต่ละชนิดเท่านั้น เนื่องจากคุณภาพการผลิต แต่ละแบนด์แต่ละยี่ห้อนั้นมีความแตกต่างกันไปอีกเช่นกัน อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้ก็มีประโยชน์เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของแผงโซล่าเซลล์แต่ละชนิด

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าแผงโซล่าเซลล์มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์จึงควรพิจารณาจากความเหมาะสมกับพื้นที่ งบประมาณ และความต้องการใช้ไฟฟ้าของเรา

ใส่ความเห็น