พลาสติก HIPS ต่างจาก ABS อย่างไร?

พลาสติก HIPS ต่างจาก ABS อย่างไร?

HIPS และ ABS เป็นพลาสติกที่ใช้กันทั่วไป แต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ บทความนี้จะเปรียบเทียบคุณสมบัติของ HIPS และ ABS เพื่อช่ว...

อ่านต่อไป

เพิ่งปิดไฟ ทำไมหลอดไฟถึงยังเรืองแสง

เมื่อเพิ่งปิดไฟ หลอดไฟยังคงเรืองแสงได้เนื่องจากกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในหลอดไฟไม่สามารถหยุดได้ทันทีเมื่อกระแสไฟถูกตัดขาดออก

อ่านต่อไป

8 เครื่องมือช่างที่ควรมีติดบ้าน

การสร้างและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตฐานสากลและมาตฐานประจำชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้การใช้งานและการผลิตของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งในระดับสากลและระดับชาติ มาตฐานสากลถูกกำหนดโดยองค์กรหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อไป

ระบบเซนเซอร์มีอะไรบ้าง

ระบบเซนเซอร์ (Sensor System) คือระบบที่ใช้ในการตรวจจับหรือรับรู้สภาวะหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเซนเซอร์ (Sensor) เพื่อแปลงสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณอื่น ๆ ที่สามารถวัดหรือบ่งชี้ถึงสภาพนั้นได้

อ่านต่อไป

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

จะเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาติดตั้งต้องรู้อะไรบ้าง

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งต้องคำนึงถึงความต้องการการใช้งานไฟฟ้าของคุณและขนาดการใช้งานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณต้องการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้น

อ่านต่อไป

การขอมิเตอร์ไฟฟ้า

การขอมิเตอร์ไฟฟ้า การขอไฟฟ้าใช้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเทาไหร่

การขอมิเตอร์ไฟฟ้า คุณต้องเตรียมอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดมิเตอร์ (KVA) ราคาค่าธรรมเนียมการเพิ่มขนาดมิเตอร์ และเงินประกันการใช้ไฟ

อ่านต่อไป

สายไฟ VSF

สายไฟ VSF หรือ THWF คืออะไร ใช้งานอย่างไรและทนกระแสกี่แอมป์

สายไฟฟ้า 60227 IEC 02 เป็นสายไฟฟ้าแกนเดียวแบบเป็นฝอย หรือสายไฟอ่อนที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการในระบบไฟฟ้าขนาดเล็กและกลาง

อ่านต่อไป

สายไฟ THW

สายไฟ THW คืออะไร ควรใช้อย่างไร ทนกระแสกี่แอมป์

สายไฟประเภท 60227 IEC 01 (THW) เป็นสายไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและการใช้งานที่หลากหลายและแพร่หลายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบไฟฟ้าภายในอาคาร นี่คือคุณสมบัติและการใช้งานของสายไฟประเภทนี้

อ่านต่อไป

มิเตอร์ TOU กับแบบธรรมดา

ข้อแตกต่างระหว่างมิเตอร์ไฟ TOU กับแบบธรรมดา

มิเตอร์ไฟ TOU หรือมิเตอร์ไฟแบบคิดค่าไฟตามช่วงเวลา เป็นมิเตอร์ไฟที่คำนวณค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ใช้งาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา

อ่านต่อไป