ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้า, เบรกเกอร์หรืออุปกรณ์ตัดไฟ

การเลือกขนาดเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ พร้อมเครื่องคำนวณ

การเลือกขนาดเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

การเลือกขนาดเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้าจากกระแสลัดวงจร (Short Circuit) และกระแสเกิน (Overload) ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ได้ เบรกเกอร์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในด้านการทำงาน การใช้งาน และขนาดกระแสที่ทนได้

ค่าพิกัดกระแส (Breaking Capacity) เป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถของเบรกเกอร์ในการทนต่อกระแสไฟฟ้าที่ผ่านผ่านมันได้ โดยค่าพิกัดที่ควรทราบมีดังนี้

  • Amp Trip (AT): ขนาดกระแสที่ใช้งาน เป็นตัวบอกให้รู้ว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นสามารถทนต่อกระแสในภาวะปกติได้สูงสุดเท่าใด
  • Amp Frame (AF): พิกัดกระแสโครง หมายถึงขนาดการทนกระแสของเปลือกหุ้ม เป็นพิกัดการทนกระแสสูงสุดของเบรกเกอร์นั้นๆ
  • Interrupting Capacitive (IC): พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดโดยปลอดภัยของเบรกเกอร์นั้นๆ มักแสดงในหน่วย kA
การเลือกขนาดเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

การเลือกค่าพิกัดกระแสของเบรกเกอร์ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน เช่น

ต้องการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น 4000W 220V จะทราบแล้วว่ากินไฟกี่ A คำนวณได้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้กินไฟประมาณ 18A คำนวณจาก P/V=A

สรุปว่า เบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น 4000W นี้คือเบรกเกอร์ 20A ต้องเลือกตามที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปและไม่มากเกินไปและไม่น้อยไปกว่า กระแสที่คำนวณได้

ใส่ความเห็น