ลดสูงสุด 50%

* มีจำนวนจำกัด

Author - admin

มิเตอร์ไฟฟ้าคืออะไร 5(15),15(45) และค่าต่างๆบอกอะไร

มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลผ่าน โดยมีค่าของพิกัดกระแสไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ในกรณีตัวอย่างนี้คือ 15(45) ซึ่งหมายความว่ามิเตอร์นี้มีขนาด 15A

ไฟฟ้าคืออะไรและไฟฟ้ามีกี่ประเภท

ไฟฟ้าคือ พลังงานที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้งานได้ในหลายรูปแบบ