ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้า, มิเตอร์และเครื่องมือวัด

จะเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาติดตั้งต้องรู้อะไรบ้าง

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งต้องคำนึงถึงความต้องการการใช้งานไฟฟ้าของคุณและขนาดการใช้งานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณต้องการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้น นี่คือขั้นตอนที่ควรทำเพื่อเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม

ตรวจสอบความต้องการการใช้งาน

  • หากคุณเป็นบ้านอาศัย คุณควรตรวจสอบจำนวนและประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณมีในบ้าน เช่น แอร์ แบบเซ็นทรัล, เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องใช้ในครัว เป็นต้น เพื่อประมาณการกำลังไฟฟ้าที่คุณจะต้องใช้งานพร้อมกันในขณะเดียว.
  • หากคุณเป็นธุรกิจหรือองค์กร คุณควรติดต่อผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าหรือผู้เชี่ยวชาญทางไฟฟ้าเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับขนาดมิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ

คำนวณกำลังไฟฟ้าที่จำเป็น

  • คำนวณกำลังไฟฟ้าที่คุณจะใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั้งหมด โดยรวมกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกตัวที่คุณจะเปิดใช้งานพร้อมกัน ใช้หน่วยวัดของไฟฟ้าคือ “วัตต์ (W)”
  • คำนวณความต้องการการใช้งานที่สูงสุดและที่ต่ำสุดของคุณ เพื่อให้มิเตอร์ไฟฟ้ามีความสามารถในการรองรับ
ช่วงกระแสไฟใช้ไม่เกิน เมนเบรกเกอร์ ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า (แอมแปร์) เฟส
ไม่เกิน 30A 32A 15(45) 1
31-75A 63A 30(100) 1
76-100A 100A 50(150) 1
ไม่เกิน 30A 32A 15(45) 3
31-75A 63A 30(100) 3
76-100A 100A 50(150) 3
101-200A 200A 200 3
201-400A 300A 400 3

ตัวอย่างการคำนวณ โดยใช้กฎของโอห์ม

เช่น คำนวณการใช้ไฟในบ้านทั้งหมดแล้วไม่เกิน 10KW

  • ในระบบ 1 เฟส จะได้ขนาดมิเตอร์โดยประมาณดังนี้ 10000W/220V=45.45A ช่วงกระแสอยู่ในช่วง 31-75A ดังนั้นมิเตอร์ที่ควรใช้คือขนาด 30(100) 1 เฟส
  • ในระบบ 3 เฟส จะได้ขนาดมิเตอร์โดยประมาณดังนี้ 10000W/380V=26.31A ช่วงกระแสอยู่ในช่วง ไม่เกิน 30A ดังนั้นมิเตอร์ที่ควรใช้คือขนาด 15(45) 3 เฟส

ตารางขนาดสายเมน

ตารางขนาดสายที่เหมาะสมสำหรับสายเมนไปมิเตอร์หรือไปยังตู้ควบคุมหลัก

สายไฟ THW-A
ขนาดมิเตอร์เฟสเมนเบรกเกอร์
(ขนาดแนะนำ)
ขนาดต่ำสุดของสายเมน THW,THW-Aและ (สายดิน)** ตร.มม.
ทองแดง
(ในอากาศ)
ทองแดง
(ในท่อ)
อลุมิเนียม
(ทองแดงกราวด์)
5 (15)110A4 (10)4,10 (10)10 (10)
15 (45)132A10 (10)16 (10)
25 (10)
30 (100)
1
63A
25 (10)
50 (16)
35 (10)
50 (150)
1
100A
35 (10)
70 (25)
70 (10)
15 (45)
3
32A
10 (10)
16 (10)
10 (10)
30 (100)
3
63A
25 (10)
50 (16)
35 (10)
50 (150)
3
100A
35 (10)
70 (25)
70 (10)
200
3
200A
70 (25)
150 (35)
95 (25)
400
3
400A
185 (50)
500 (70)
240 (50)

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย หากคุณไม่แน่ใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในกระบวนการเลือกและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของคุณ.

ใส่ความเห็น