เครื่องคิดเลขคำนวณกฎของโอห์ม

กฎของโอห์ม (Ohm’s Law) เป็นกฎทางไฟฟ้าที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Voltage) กระแสไฟฟ้า (Current) และความต้านทาน (Resistance) ของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์มเขียนเป็นสมการดังนี้

คำนวณกฎของโอห์ม

ใส่ 2 ค่าเพื่อเริ่มคำนวณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดแนะนำให้รีเซ็ตเครื่องคิดเลขหลังจากใช้งานทุกครั้ง

  • V คือความต่างศักย์ไฟฟ้า (หน่วย: โวลต์)
  • I คือกระแสไฟฟ้า (หน่วย: แอมแปร์)
  • R คือความต้านทาน (หน่วย: โอห์ม)
  • W คือกำลังไฟฟ้า (หน่วย: วัตต์)
กฎของโอห์มสามารถอธิบายได้ว่า ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้าจะแปรผันโดยตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดทั้งสองจุด และแปรผกผันกับความต้านทานระหว่างจุดทั้งสองจุด

ตัวอย่างเช่น หากความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้ามีค่า 12 โวลต์ และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดทั้งสองจุดมีค่า 2 แอมแปร์ ความต้านทานระหว่างจุดทั้งสองจุดจะเท่ากับ 6 โอห์ม

กฎของโอห์มเป็นกฎพื้นฐานทางไฟฟ้าที่มีความสำคัญมาก สามารถใช้อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าต่างๆ ได้มากมาย เช่น หลอดไฟ มอเตอร์ไฟฟ้า ทรานซิสเตอร์ เป็นต้น

ohms-law-chart

นอกจากนี้ กฎของโอห์มยังสามารถใช้คำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือความต้านทานของวงจรไฟฟ้าได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากต้องการทราบความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 แอมแปร์ และมีความต้านทาน 6 โอห์ม ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดทั้งสองจุดจะเท่ากับ 12 โวลต์

กฎของโอห์มเป็นกฎทางไฟฟ้าที่มีความสำคัญมาก สามารถใช้อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าต่างๆ ได้มากมาย และสามารถใช้คำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือความต้านทานของวงจรไฟฟ้าได้อีกด้วย

สารบัญ

ใส่ความเห็น

ตะกร้าสินค้า
เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชี?

Popular requests:
เริ่มพิมพ์เพื่อดูสิ่งที่คุณกำลังมองหา
0 Wishlist
0 items Cart
Menu