การเปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Apollo เพื่อความปลอดภัยและเสี่ยงภัยในงานอุตสาหกรรม

บริษัทด้านวิทยาการหุ่นยนต์ที่เปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ Appronik ชื่อ “Apollo” ซึ่งพัฒนาร่วมกับ NASA เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในงานที่อันตรายและเสี่ยงภัยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก

อ่านต่อไป