การจัดส่ง & คืนสินค้า

เลือกวันที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้รับสินค้าอย่างแน่นอน

นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 1-7 วันทำการ โดยประมาณ และ 15-30 วัน สำหรับสินค้า Pre-Order ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย
โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • 1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
  • 2) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) : ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า

ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

ค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศเริ่มต้น 24 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ ขึั้นอยู่กับจำนวนของและนำหนักสินค้า

เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้
โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ

รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. สั่งซื้อสินค้าและระบุวิธีการจัดส่ง

2. คุณจะได้รับข้อความยืนยันการสั่งซื้อ

3. รอรับคำสั่งซื้อของคุณที่จะมาถึง

4. รับสินค้าที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

นโยบายการยกเลิกสินค้าการคืนเงินและคืนสินค้า(Return, Refund and Cancellation Policy)

บริษัท นรินทร์อิเล็คทริค จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน การยกเลิก และการคืนสินค้า เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

การคืนเงิน (Refund)

– บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

– ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ กรุณาติดต่อมาหาเราเพื่อทำการคืนเงิน ใช้เวลา 1-2 วันทำการ
 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนตัดผ่านช่องทางระบบชำระเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยัง บัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ

– ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
 • รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

– บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

การคืนสินค้า (Return)

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • เสียหาย – สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • ใช้การไม่ได้ – สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของผู้ผลิต
 • สินค้าไม่ถูกต้อง / ผิด – ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ (เช่น ผิดขนาด หรือผิดสี)
 • ได้รับสินค้า / ชิ้นส่วนไม่ครบ – สินค้า / ชิ้นส่วน ที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์หายไป
 • สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติที่แจ้งไว้ – สินค้าไม่ตรงกับคุณสมบัติ, รายละเอียด, หรือรูปภาพที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (ปัญหานี้อาจเป็นผลพวงของข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ / ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง)

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนสินค้า

 • ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • ลูกค้ามีหลักฐานการสั่งซื้อ (หมายเลขคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งยอดการสั่งซื้อ, บันทึกการจัดส่ง, บัญชีเงินฝากธนาคาร)
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และถูกส่งกลับมา ในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (รวมถึงคู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันสินค้า, ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้) และของแถมที่ได้รับ
 • สินค้าจะต้องไม่ถูกนำมาใช้หรือติดตั้งหรือป้อนข้อมูลใดๆเข้าไป
 • สินค้าทั้งหมดที่ถูกปิดสนิทจะต้องไม่ถูกเปิด

สินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมคู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริม และใบกำกับสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ เพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ สินค้าทดแทนหรือการคืนเงินจะได้รับการดำเนินการหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ลูกค้าแจ้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และส่งสินค้ากลับไปยังผู้ส่งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่

 • สินค้าไม่เป็นไปตามคาดหวัง / ไม่พึงพอใจ – สินค้าไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
 • เปลี่ยนใจ – ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป
 • สินค้ามีปัญหาแต่ไม่แจ้งหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วันแล้ว

วิธีการส่งคืนสินค้า

ก่อนการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์จะคืนสินค้าเข้ามาที่บริษัทฯ ก่อน จากนั้นบริษัทฯ จะประสานงานและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งสินค้าและที่อยู่ที่จะให้ส่งกลับไปยังลูกค้า

การจัดส่ง & คืนสินค้า FAQs

คำสั่งซื้อของฉันยังมาไม่ถึง มันอยู่ที่ไหน?

ก่อนอื่นคุณมามารถเช็คสถานะขนส่งว่ามาถึงสถานที่ของคุณแล้วหรือยัง เพื่อให้ทราบว่าสินค้าของคุณจะได้รับแน่นอนโปรดใส่เบอร์ติดต่อและสถานที่จัดส่งให้ถูกต้อง

คุณส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่?

ทางร้านจัดส่งของทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตัดรอบทุกวันหลังเที่ยงวัน

จัดส่งในวันถัดไปสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคำสั่งซื้งของคุณลูกค้าจะได้รับการจัดส่งอาจจะภายในวันนั้นที่สั่งหรือภายในวันถัดไปขึ้นอยู่กับปริมาณออเดอร์ที่เข้ามา โดยปกติแล้วจะจัดส่งภายในวันเดียวกันโดยออเดอร์นั้นไม่เกินเที่ยงวันหลังจากสั่งซื้อสินค้า

ฉันต้องอยู่ที่นั่นเพื่อลงนามในการจัดส่งหรือไม่?

โดยปกติแล้วลูกค้าควรอยู่รับสินค้า หากไม่สะดวกในเรื่องนี้มีโอกาศที่สินค้าของท่านจะตีกลับมาคืนทางร้าน และหากท่านไม่รับของเกิน 3 ครั้งทางเราจะทำการบล็อกไม่ให้ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านได้อีก

ต้องการให้ช่วยไหม?

ติดตามพวกเรา