แผงโซล่าเซล

แผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

แผงโซลาร์เซลล์มีหลายชนิดตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต แต่สามชนิดที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดคือโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline solar cells) โซลาร์เซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline solar cells) และโซลาร์เซลล์ชนิดเต็มฉนวน (Thin-film solar cells)

อ่านต่อไป