ฟิวส์ (Fuse) คืออะไร? มีกี่ประเภท

ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ป้องกันในวงจรไฟฟ้าที่มีหน้าที่ในการป้องกันอุปกรณ์และผู้ใช้จากความเสียหายที่อาจเกิดจากกระแสเกินพิกัด (Overload Current)

อ่านต่อไป

เบรกเกอร์คืออะไรและแต่ละประเภทใช้งานอย่างไร

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CIRCUIT BREAKER) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหรือป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟดูด หรือโหลดเกิน

อ่านต่อไป

การเลือกขนาดเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์

การเลือกขนาดเบรกเกอร์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ พร้อมเครื่องคำนวณ

เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้าจากกระแสลัดวงจร (Short Circuit) และกระแสเกิน (Overload) ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

อ่านต่อไป