การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า

จะเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาติดตั้งต้องรู้อะไรบ้าง

การเลือกขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งต้องคำนึงถึงความต้องการการใช้งานไฟฟ้าของคุณและขนาดการใช้งานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่คุณต้องการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้านั้น

อ่านต่อไป

มิเตอร์ไฟฟ้าคืออะไร 5(15),15(45) และค่าต่างๆบอกอะไร

มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลผ่าน โดยมีค่าของพิกัดกระแสไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ในกรณีตัวอย่างนี้คือ 15(45) ซึ่งหมายความว่ามิเตอร์นี้มีขนาด 15A

อ่านต่อไป