เพิ่งปิดไฟ ทำไมหลอดไฟถึงยังเรืองแสง

เมื่อเพิ่งปิดไฟ หลอดไฟยังคงเรืองแสงได้เนื่องจากกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในหลอดไฟไม่สามารถหยุดได้ทันทีเมื่อกระแสไฟถูกตัดขาดออก

อ่านต่อไป

8 เครื่องมือช่างที่ควรมีติดบ้าน

การสร้างและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตฐานสากลและมาตฐานประจำชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้การใช้งานและการผลิตของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งในระดับสากลและระดับชาติ มาตฐานสากลถูกกำหนดโดยองค์กรหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อไป

ระบบเซนเซอร์มีอะไรบ้าง

ระบบเซนเซอร์ (Sensor System) คือระบบที่ใช้ในการตรวจจับหรือรับรู้สภาวะหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเซนเซอร์ (Sensor) เพื่อแปลงสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณอื่น ๆ ที่สามารถวัดหรือบ่งชี้ถึงสภาพนั้นได้

อ่านต่อไป