ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้า, สาระน่ารู้

8 เครื่องมือช่างที่ควรมีติดบ้าน

อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานสากล

อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตฐานสากลคืออุปกรณ์ที่ผลิตและใช้งานตามมาตรฐานที่ถูกยอมรับในระดับสากล มีคุณสมบัติและการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก หลักการของมาตรฐานสากลเหล่านี้คือเพื่อให้การใช้งานและการผลิตของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกประเทศ ซึ่งมีองค์กรหลายแห่งที่กำหนดมาตรฐานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานระหว่างประเทศ

อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานประจำชาติ

อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตฐานประจำชาติคืออุปกรณ์ที่ผลิตและใช้งานตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ระบุของประเทศนั้น ๆ มาตฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกออกแบบโดยคณะกรรมการหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศนั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความปลอดภัยและความเชื่อถือในการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศนั้น ๆ

อุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน

การมีมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแต่ละหน่วยงานมีความสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับมาตรฐานนั้น ๆ มีคุณภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ไขควง

ไขควง (Clamp meter) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องตัดสายไฟ ซึ่งมักใช้ในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า การทำงานของไขควงจะอิงกับหลักการของการแม่เหล็กซึ่งสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายที่อยู่ในรัศมีของแม่เหล็กนั้น ๆ โดยการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยไขควงไม่ต้องตัดสายไฟ ทำให้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า

หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า (Electrical terminal lug) เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือป้องกันสายไฟหรือสายสัญญาณในระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่มั่นคงและปลอดภัย โดยทั่วไปมักใช้ในงานที่ต้องการสายไฟหรือสายสัญญาณที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นเส้นที่หนา

มัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและทดสอบพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้า โดยทั่วไปมัลติมิเตอร์สามารถวัดไฟฟ้า (Voltage)、กระแสไฟฟ้า (Current) และค่าความต้านทาน (Resistance) ได้ ซึ่งใช้งานได้ทั้งในงานช่างไฟฟ้า งานอิเล็กทรอนิกส์ และงานเทคนิคอื่น ๆ

ฟิวส์

ฟิวส์ (Fuse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการไหม้หรือเสียหายของอุปกรณ์หรือวงจรในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าเกินพลังงานที่อุปกรณ์หรือวงจรสามารถรับได้ หรือเมื่อเกิดการลัดวงจร การใช้ฟิวส์ช่วยในการป้องกันอุปกรณ์หรือวงจรนั้นไม่ได้เสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่เกินมาก

เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟ (Electrical tape) เป็นวัสดุที่ใช้ในการฉีดหรือแผ่นปิดสายไฟหรือสายสัญญาณเพื่อป้องกันการชนกันของสายไฟ ป้องกันการสัมผัสของสายไฟกับวัสดุอื่นที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือสั้นวงจร มันมักถูกใช้ในการฉีดเส้นสายไฟที่เปลี่ยนทิศทางหรือเส้นที่แตกและห่างจากกันมากๆ เพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่มั่นคงและปลอดภัย

เครื่องวัดเต้ารับ

เครื่องวัดเต้ารับ (Ohmmeter) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า โดยค่าความต้านทานนั้นบ่งชี้ถึงความหนาแน่นของอนุภาคซึ่งกำลังผ่านตามวงจร หรือที่เรียกว่าเอ็นร์จิ (อิเลคโทน) ซึ่งมักมีหน่วยเป็นโอห์ม (Ohm)

คีม

 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสายไฟหรือสายสัญญาณที่ใช้ในงานไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมักมีด้ามยาวและใบมีดที่คมและแข็งแรงเพื่อการตัดสายไฟได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คีมตัดสายไฟมักใช้งานในการตัดสายไฟที่ใช้ในงานไฟฟ้าทั่วไปหรืองานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟพลังงานต่ำ สายไฟสัญญาณ หรือสายไฟเคเบิลต่าง ๆ คีมตัดสายไฟมีหลายรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ซึ่งควรเลือกใช้ตามลักษณะงานและความต้องการของผู้ใช้ การเลือกใช้คีมตัดสายไฟที่มีคุณภาพและความแข็งแรงจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ค้อนเดินสายไฟ

ค้อนเดินสายไฟ (Cable Pulling Grip) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเดินหรือดึงสายไฟหรือสายสัญญาณที่มีขนาดใหญ่หรือมีความยากลำบากในการดึงผ่านท่อหรือท่อเปล่า โดยทั่วไปมักใช้ในงานไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้สายไฟหรือสายสัญญาณในการเชื่อมต่อ

สรุป

การสร้างและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตฐานสากลและมาตฐานประจำชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้การใช้งานและการผลิตของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทั้งในระดับสากลและระดับชาติ มาตฐานสากลถูกกำหนดโดยองค์กรหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไฟฟ้าและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ความปลอดภัยและความเชื่อถือในการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วโลก ส่วนมาตฐานประจำชาติจะเน้นการกำหนดมาตรฐานที่เป็นไปตามความเหมาะสมและความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้การมีมาตฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานและการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมในทุกประเทศและระดับชาติที่แตกต่างกันไป การรักษามาตฐานสากลและมาตฐานประจำชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในสังคมปัจจุบัน

ใส่ความเห็น