มิเตอร์ไฟฟ้าคืออะไร

มิเตอร์ไฟฟ้า (Electric Meter) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและบันทึกการใช้ไฟฟ้าในหน่วยค่าไฟฟ้า (kWh) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน มิเตอร์ไฟฟ้าสามารถวัดค่าไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าสู่บ้านหรืออาคาร โดยมีหลักการทำงานของมิเตอร์ไฟฟ้าคือวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า และคำนวณหาจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ได้ (kWh) ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์ 15 แอมป์ 30 แอมป์ ถือเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าในขนาดต่างๆ

15(45) แอมป์ หมายถึง

มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลผ่าน โดยมีค่าของพิกัดกระแสไฟฟ้า เช่น มิเตอร์ในกรณีตัวอย่างนี้คือ 15(45) ซึ่งหมายความว่ามิเตอร์นี้มีขนาด 15A ซี่งสามารถวัดกระแสไฟฟ้าที่มีการไหลผ่านได้สูงสุดที่ 45A ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการบอกถึงกระแสไฟฟ้าที่สามารถวัดได้ในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วค่าตัวหลังจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและต้องไปดูสเปคเพื่อความละเอียดอีกทีเช่นตัวนี้ในสเปคสามารถใช้งานได้ สูงสุด 54A (ต่อเนื่อง 30 นาที) (ข้อมูลจากใบสเปค) หมายความว่าถ้าใช้กระแสมากๆตั้งแต่ 45A ขึ้นไปเป็นเวลานานมิเตอร์จะเสียนั้นเอง

วิธีป้องกันไม่ให้มิเตอร์พัง ก็คือการเลือกเบรกเกอร์ให้มีขนาดที่เหมาะสม เช่น ตัวอย่างนี้ขนาดของมิเตอร์ 15(45) ควรเลือกเบรกเกอร์ให้เป็น 80% ของเลขตัวหลัง ที่มีขายก็ควรใช้เมนเบรกเกอร์ 32A ซึ่งขนาดนี้มีขายตามร้านไฟฟ้าทั่วไป

ค่าต่างๆบนมิเตอร์บอกอะไร

รายละเอียดของค่าต่างๆบนมิเตอร์บอกอะไรบ้างสามารถกดที่ปุ่มสีแดงเพื่อแสดงค่าต่างๆ

มิเตอร์ไฟฟ้า 15/45

ใช้ไฟ 1000W ไป 1 ชั่วโมงจะได้เลข 1 ในช่องนี้

จากภาพใช้งานไป 200Wh

กันน้ำในระดับ IP54 คือกันฝนได้

บอกถึงปีที่ผลิตมิเตอร์ตัวนี้ในปี 2019

บอกถึงระบบการจ่ายไฟแบบกี่เฟส

เช่นตัวนี้เป็นระบบ 1 เฟส 2 สาย

  • L สายไฟการไฟฟ้าต่อเข้าที่ 1S 
  • N สายนิวทรัลการไฟฟ้าต่อเข้าที่ 2S
  • 2L คือสายไฟที่ต่อจาก N ให้ต่อไปยังเบรกเกอร์ขั้ว N
  • 1L คือสายไฟที่ต่อจาก L ผ่านมิเตอร์ให้ต่อไปยังเบรกเกอร์ขั้ว L

หลักการจำง่ายๆคือ N ในไฟนอก

หมุน 400 รอบจะได้ 1 หน่วย

15(45)

มิเตอร์มีขนาด 15A

วัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 45A

ความแม่นยำในการวัด Class 2

ใช้งานกับแรงดัน

220VAC ความถี่ 50Hz

มาตรฐานมีมอก.
  • มอก.2336-2552
  • IEC 62052-11
  • IEC 62053-11

แสดงถึงวงจรไฟฟ้าภายในมิเตอร์

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นการนำข้อมูลของสินค้ายี่ห้อเดียวมาแสดงมิเตอร์ตัวอื่นๆอาจมีการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปยังไงก็ต้องไปดูสเปคเพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงสุด

ใส่ความเห็น